Personel Oddziału:
 Koordynator: Lek. med. Tomasz Pyter
specjalista w dziedzinie psychiatrii
 Z-ca koordynatora: Lek. med. Anna Fałek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
Dr n. med. Beata Korzeniewska
specjalista neurolog
Lek. med. Barbara Fic-Pasek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek. med. Marcin Stefański
         specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek. med. Michał Polit
Lek. med. Katarzyna Żelowska
Lek. med. Olga Hołownia
mgr Agnieszka Podgórska
pedagog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
Mgr Adrianna Szczuchniak
specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
Mgr Justyna Żelazek
psycholog
Mgr Iwona Daszczuk
psycholog
Mgr Magdalena Wetoszka
psycholog
               • Mgr Dominika Parchotiuk
                psycholog
 Mgr Paulina Markowska
psycholog
 Mgr Samanta Diana Lamczyk-Kaczorek
psycholog
Mgr Anna Kruszniewska
pedagog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
Mgr Ewa Wójcik
pedagog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
Lic. piel. Elżbieta Czarnacka
instruktor terapii uzależnień
Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr piel. Agnieszka Kamińska
Pielęgniarki/pielęgniarze: starszy asystent specjaliści, dyplomowani
Instruktorzy Terapii Zajęciowej
Salowi
Oddział psychiatryczny wraz z pododdziałem dysponuje 62 łóżkami. Rocznie z pomocy naszego Oddziału korzysta około 700 osób.
Personel oddziału zapewnia pacjentom wysoką jakość świadczonych usług.Pacjenci przebywający mogą korzystać z porad lekarskich oraz psychologa i fachowej wiedzy pielęgniarskiej.