Data  Nazwa   
 11.01.2019  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie instalacji Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) Znak sprawy: SPZOZOC2204/1/19 (ROZSTRZYGNIĘTY)
szczegóły
 11.02.2019  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług odbioru, przechowywania i przewozu zwłok szczegóły